EDUCAnet

EDUCAnet šetří náklady používáním online aplikací Google

Google Apps Education Edition umožňuje školám aplikovat moderní nástroje zdarma

Řešení Google Apps Education Edition pomáhá síti soukromých středních škol EDUCAnet zlepšit komunikaci, sdílení a spolupráci mezi učiteli a žáky. Balík komunikačních nástrojů, Dokumentů Google (pro snadnou tvorbu a sdílení dokumentů, tabulek nebo prezentací i pro vyplňování dotazníků) a dalších aplikací, je školám k dispozici zdarma. Školy tak mají možnost snížit své náklady a dostat se ke špičkovým technologiím.

Google Apps Education Edition je bezplatný balík on-line aplikací zaměřených na spolupráci a komunikaci ve školách a na univerzitách. Google Apps obsahují Gmail (email), Kalendář Google (sdílené kalendáře), Google Talk (komunikační program a VoIP), Dokumenty Google (online vytváření dokumentů s možností jejich sdílení) a StartPage pro vytváření přizpůsobitelné domovské stránky na vaší doméně. K domu sada Google Apps nabízí administrativní nástroje, technickou podporu a API rozhraní pro propojení Google Apps se stávajícími IT systémy.

"Je všeobecným trendem, že se práce s dokumenty přesouvá z počítačů na web pro urychlení a usnadnění komunikace, sdílení a přístupu k informacím. A my jsme rádi, že to umožňujeme právě školám a jejich studentům," říká Jiří Lenk ze společnosti Google a dodává: "Na celém světě používá internetové aplikace od Googlu pro vzdělávací sektor více než dva miliony uživatelů."

Před dvěma lety řešil EDUCAnet požadavky na komunikaci nákupem vlastního serveru spravovaného externím dodavatele, ale nárůst počtu studentů,  zvýšení požadavků samotných škol, a také vysoké náklady, si vyžádaly změnu řešení. Google Apps Education Edition se ukázalo jako otevřené řešení, které vyhovuje nárokům škol a navíc se dá jednoduše implementovat do stávajícího řešení. Konečný přechod na Google Apps se uskutečnil během jediného víkendu a hned v první fázi přinesla aplikace snížení přímých nákladů o téměř 100 tisíc Kč ročně za současného zvýšení dostupné datové kapacity pro pedagogy i studenty. Další úspory pak přinese postupné nasazení všech služeb Google Apps EE. Navíc tyto technologie umožňují být škole na špičce.

Aplikace Google přišly v pravý čas, byla to pro nás výrazná pomoc i šance,“ říká PharmDr. Irena Vaiglová, předsedkyně představenstva sítě středních škol EDUCAnet.

EDUCAnet z nabídky Google Apps EE používá:

  • Gmail, GTalk – Komunikace mezi učiteli, rodiči a studenty.

  • Dokumenty Google - Textové dokumenty, tabulky, prezentace a dotazníky jsou základními nástroji výuky a spolupráce mezi studenty a učiteli.

  • Mapy Google – Pomůcka pro zeměpis, ekologii, dějepis a další předměty.

  • Zabezpečení sítě GAEE v kombinaci například s Google Pack ochrání studenty v případech překročení hranice důvěry a pravidel chování v internetové síti, a omezí se tak další školy.

  • Google Sites - především jako intranetové prostředí pro interní komunikaci pedagogů, ředitelů a dalších školských pracovníků. Je úložištěm mnoha dokumentů a dat. Na Sites začínají také studenti provozovat své studentské stránky.

  • Picasa - posloužila jako prostředí pro celosíťovou fotografickou soutěž.

EDUCAnet je síť šesti středních škol rozmístěných po celé České republice a studuje na nich sedm stovek studentů na gymnáziu s všeobecným zaměřením a specializací na informační technologie. Aby se teorie snoubila s praxí, spolupracuje škola s významnými technickými společnostmi.

Comments