TOP CHROME EXTENSIONS


GUG.cz a Google ČR spolu se svými partnery a slovenskou Google komunitou GTUG.sk vyhlašují soutěž pro vývojáře o nejlepší extenzi pro prohlížeč Chrome, dotovanou exkluzivními cenami a provázenou vývojářskými workshopy a webcasty. 

HLAVNÍ CENA ZA NEJLEPŠÍ EXTENZI: 

Cesta pro vítězného vývojáře na nejvýznamnější vývojářskou akci Google: dvoudenní konferenci v USA Google I/O  19. a 20. května 2010 v San Franciscu. Autor nejlepší extenze ze všech soutěžních kategorií a témat vyhraje letenku, ubytování a vstup na konferenci!

HLAVNÍ SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:

Každou extenzi je nutné přihlásit do jedné z těchto kategorií:
 1. studentské práce
 2. ostatní práce 
První cenou v každé kategorii je mobilní telefon Samsung I5700 Galaxy Spica s operačním systémem Android, který poskytl Samsung

Další ceny poskytne Computer Press (vývojářská literatura) a Vývojář.cz (možnost 1 měsíční propagace na serveru vyvojar.cz, v případě zájmu i vedení diplomové či jiné studentské práce).

VOLITELNÁ SOUTĚŽNÍ TÉMATA:

Soutěžní práce je možné dále nepovinně přihlásit do následujících volitelných soutěžních témat (jedna extenze do max. jednoho tématu), zároveň je ale tématický záběr pro přihlášené práce neomezený: 
Výherce v každém tématu získá cenu od garanta tématu, konkrétní seznam cen přineseme v průběhu února.

*) V případě využití OnTheRoad API v cestovatelské kategorii získá navíc vítězný řešitel bonusovou cenu od OnTheRoad. 
**) V tomto tématu se přijímají pouze práce nějak se týkající iVysílání ČT nebo extenze týkající se televizního programu s využitím veřejně přístupného XML programu ČT

PARTNEŘI SOUTĚŽE: 

Hlavní partneři soutěže: Google ČR, GUG.cz, GTUG.sk, Samsung.
Partner soutěžních kategorií: Vývojář.cz, Computer Press.
Partneři soutěžních témat: Česká Televize, J4W, OnTheRoad.To, TyInternety.cz, Živě.cz.

FORMA ZASLÁNÍ PRÁCE:
 • Práce zasílejte do 30. března 2010 do 23:59h na adresu soutez@gug.cz. Pokud vám do 2 pracovních dnů nepotvrdíme příjem, nedostali jsme ji.
 • Práce musí obsahovat za každou přihlášenou extenzi: jméno autora, soutěžní kategorii, případně soutěžní téma, soubor s extenzí, kód extenze.
HARMONOGRAM SOUVISEJÍCÍCH AKCÍ:
 • Deadline pro zasílání prací: 30. března 2010 23:59h.
 • Přednáška cvut.gug.cz a Martina Hassmana věnovaná extenzím: 22. února, 18 hodin, ČVUT Praha. Více ZDE
 • Přednáška člena Google Extensions týmu z Google: polovina března 2010 (upřesníme v průběhu února).
 • Webcast člena Google Extensions týmu: začátek března 2010 (upřesníme).
 • Vyhlášení vítězů: Vývojářská dílna Unplugged, začátek dubna, Praha (datum a místo bude upřesněno, nejpozději do 10. dubna).
PRAVIDLA

Kritéria pro přijetí práce: 
 • Počet soutěžních extenzí jednoho účastníka se neomezuje, ani datum vzniku extenzí, ani jejich využití v jiných projektech či soutěžích, apod. 
 • Přihlášené práce musí být odladěné (prosíme neposílejte beta verze), v češtině, slovenštině nebo angličtině.
 • Extenze bude posuzovat porota složená ze zástupců Google, GUG.cz, GTUG.sk a partnerů (přesné složení poroty přineseme v průběhu soutěže). Hodnotí se přínos, inovativnost, stabilita a celkový dojem, nicméně věnujte pozornost i čistotě kódu.
 • Autor může být z ČR nebo SR nebo zde mít trvalý pobyt.
Kategorie a témata: 
 • Do "studentské" kategorie lze přihlásit jakoukoli extenzi, jejíž autor je aktuálně studentem nebo žákem v řádném denním studiu na ZŠ, SŠ nebo VŠ.
 • Do "ostatní" kategorie lze přihlásit jakoukoli extenzi bez omezení.
 • Jednu extenzi je možné přihlásit pouze do jedné kategorie.
 • Do soutěžních témat lze přihlásit práci nepovinně, jedna extenze může být přihlášena do maximálně jednoho tématu, zároveň se tím nevylučuje vaše možnost zvítězit v některé z kategoriízmněných výše (studenti, zakázky, open).
Kombinování výher:  
 • Lze to shrnout tak, že všechny ceny lze kombinovat, s výjimkou prvních cen v kategoriích (tzn. jeden vývojář může vyhrát pouze jeden mobil :))
 • Detailně to znamená toto:
  • Jeden soutěžící může vyhrát pouze jednu z hlavních cen v soutěžních kategoriích, v případě více výher připadá cena druhému v pořadí dle rozhodnutí poroty.
  • Jeden soutěžící může vyhrát více prvních cen v tématech (tzn. pokud do různých témat přihlásí různé extenze).
  • Hlavní cenu je možné kombinovat s dalšími cenami, tzn. je možné vyhrát cestu na I/O a zároveň mobil nebo jinou cenu v některé kategorii nebo tématu.
  • Je možné kombinovat i ceny v kategoriích a tématech, tzn. jedna extenze může vyhrát jak cenu v příslušné kategorii, tak tématu.
Další podmínky: 
 • Pořadatel soutěže (GUG.cz jako projekt spol. Unisona Studio, s.r.o.) si vyhrazuje právo soutěž v jejím průběhu libovolně změnit, včetně jejích podmínek, harmonogramu a cen, případně soutěž ukončit.
 • Ceny nejsou právně ani jinak vymahatelné.
 • Vítěz bude informován o výhře jednak oznámením na gug.cz, dále zprávou na emailovou adresu jím poskytnutou. Pokud se výherce o výhru nepřihlásí emailem nebo telefonicky do 15 dnů od vyhlášení, považuje se cena za propadnutou.
 • Proti rozhodnutí poroty není odvolání.
 • Veškeré případné spory vzhledem k průběhu soutěže rozhoduje ve finální instanci manažer GUG.cz Dan Franc, soutěž se řídí právem ČR.
 • Autoři soutěžních prací souhlasí se zveřejněním extenzí (nikoli jejich zdrojového kódu, který nebude nikde zveřejněn) na webu GUG.cz a GTUG.sk, společně se svým jménem.
 • Je na vítězi hlavní ceny, aby si sám zajistil cestovní doklady, víza, a další náležitosti pro cestu do USA. Přesné podmínky letu a dalších nákladů vítězhlavní ceny projedná po oznámení výhry s Google ČR.

Comments