Facebook Gadget

Nejjednodušší gadgety využívají jiných online služeb, v poslední době se objevila řada gadgetů, které využívají mobilní verzi stránek.

Artin Bastami takto využil verzi Facebook pro iPhone:, jeho gadget si můžete vložit do iGoogle nebo do vlastní stránky:


Zde je zdrojový kód:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <Module>
- <ModulePrefs title="Facebook" title_url="http://www.facebook.com/" description="The iPhone Facebook interface on your Google Homepage" author="Artin Bastani" author_email="ArtinBastani+module@gmail.com" screenshot="http://artinbastani.googlepages.com/facebook_screenshot.PNG" thumbnail="http://artinbastani.googlepages.com/facebook_thumb.PNG" directory_title="Facebook" height="400" scaling="false" render_inline="never" scrolling="true">
  <Locale lang="en" country="us" />
  </ModulePrefs>
  <Content type="url" href="http://iphone.facebook.com/" />
  </Module>

Odkaz href musí odkazovat na server-side skript (například v PHP, Python, Java nebo CGI). Pozor, href nemůže odkazovat na soubor s čistým HTML nebo JavaScriptem.


Comments