2009/03 GWT

Vyhodnocení březnové úlohy Online dílny GUG.CZ

Jirka Semecký vybral řešení Jakuba Vančišina a takto ho zhodnotil:

Je to velice pěkné a úplné řešení. Obsahuje nejen všechny zadané vlastnosti, ale i vlastnosti navržené nad rámec úlohy (zobrazení ikon pomocí ImageBundle). Navíc musím ocenit kvalidní webdesignerskou práci, opravdu jste si na tom dal záležet.

Zdrojové kódy jsou přehledné a dobře okomentované. Jediné, co bych uvítal stran čitelnosti je zkrátit řádky (některé řádky jsou přes 150 znaků dlouhé) a používat kratší identaci, ale to je hodně věc zvyku. Jinak k tomu nemám výhrad.

Moc děkuji za čas, který jste tomu věnoval!

Podívejte se na řešení online na adrese http://dev.vancisin.cz:8080/translator/.

Zdrojové kódy naleznete ke stažení i k prohlížení na adrese http://dev.vancisin.cz:8080/translatorSrc/.Březnová úloha Online dílny GUG.CZ: umíte to s GWT?

Vaším úkolem pro tuto online dílnu bude pomocí technologie Google Web Toolkit napsat webovou aplikaci, nazvěme ji Babylonská rybka. Uživatel bude moct zadat větu v libovolném jazyce, ta se mu ale vždycky zobrazí v češtině (nebo jiném vybraném jazyce).

Základní požadavky

V uživatelském rozhraní aplikace bude prostor pro zadání textu (věty nebo více vět) a výber cílového jazyka. Také bude nějakým způsobem řešeno zobrazování výsledných přeložených vět (nejjednodušší řešení je asi Listbox).

Funkční požadavky

Aplikace automaticky rozpozná, v jakém jazyce je vstupní text napsán a podle toho zvolí patřičný překlad.

Co si tím vyzkoušíte

Tipy k implementaci

  • Překlad mezi jednotlivými jazyky nemusíte implementovat sami, existuje API ke službě Google Translate, které vám to umožní. Google poskytuje řadu API rozhraní k různým službám, hledejte "Google API".
  • K API Google Translate existuje i Javový interface.
  • Jak nastavit z jakého jazyka překládat, když to nevíte? Nenastavujte to.
  • Volání Google Translate můžete provádět buď z klienta nebo ze serveru (což bych vám osobně doporučil).
  • Pro zlepšení UI můžete pro výber cílového jazyka použít ikony odpovídajících států. Nezapomeňte použít ImageBundle !
  • Máte problém s implementací - využijte diskusní skupina uživatelů GWT - http://groups.google.com/group/Google-Web-Toolkit
  • Chcete, aby vaše aplikace byla vícejazyčná? Je to snadné.
Pro odevzdání musí být dodány zazipované zdrojové kódy a aplikace můsí běžet na veřejné adrese.

Hodnotí se kvalita kódu, krása a funkčnost výsledné aplikace.
Comments