Home‎ > ‎

Podmínky užívání

  1. Uživatel používá služby projektu Gug.cz na vlastní zodpodvědnost a souhlasí s tím, že provozovatel (spol. Unisona Studio s.r.o. a Skilldrive) neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí či událostí, kterou nemůže objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním služeb GUG.cz a souhlasí s tím, že služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s platnými zákony České Republiky a těmito podmínkami.
  2. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému vč. přerušení jeho funkčnosti na neomezeně dlouhou dobu bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům.
  3. Diskusní fórum a další oblasti serveru neposkytují prostor na skrytou reklamu. Jakkoli je přijatelné a žádoucí se navzájem informovat o výrobcích, službách a řešeních, sdělení o těchto dalších službách ale nesmí mít povahu reklamy pokud tak není potvrzeno s provozovatelem projektu, ale pouze stručné objektivní informace. Příspěvky, které budou obsahovat opakované vkládání propagace dalších služeb nad rámec základní informace, bude mít za následek smazání těchto příspěvků. Pro zveřejnění reklamního oznámení nás kontaktujte na dan@gug.cz.
  4. Vkládání osobních údajů je zcela dobrovolné. Tyto údaje slouží jako prostředek k prezentaci uživatele v rámci služeb provozovatele a nebudou použity k žádným dalším účelům. Uživatel dává souhlas k uchovávání a zveřejňování těchto údajů v rámci služeb provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo k přístupu k jakýmkoli informacím, které členové serveru vloží na server ať už veřejně či neveřejně, v plném rozsahu.
  5. Provozovatel nezodpovídá za obsah příspěvků ve fóru a dalších oblastí, umožňujících vstup uživatele. Rovněž nezodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví  ani jiných práv ze strany uživatelů. Uživatel je povinen užívat předměty duševního vlastnictví (zejména autorská díla - fotografie, grafiky, videa, apod.) nebo s nimi jinak nakládat vždy v souladu s právy oprávněných osob.
  6. Uživatel se nebude pokoušet přihlásit na server jako jiný  uživatel, vytvářet na serveru víc než jednu registraci a ani jinak  poškozovat další uživatele nebo jiné osoby.
  7. Uživatel souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn zasílat uživateli služeb e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách.
  8. Od uživatelů fóra a blogů je očekáváno respektování standardu chování Netikety Gug.cz (viz http://groups.google.com/group/gugcz/web/gug-cz-netiketa)
  9. Provozovatel má právo ze služby GUG.cz odstranit uživatelský účet, který odporuje těmto pravidlům, nebo pokud uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv součást služby či se pokouší narušit stabilitu, chod či data služeb
  10. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek užití služeb GUG.cz.