Gug.cz je volné uskupení jednotlivců, skupin a firem, snažící se od r. 2007 umožnit vývojářům a uživatelům zkvalitnit svoji práci s nástroji a službami Google. Pořádáme přednášky, workshopy, soutěže, informujeme formou článků a blogových příspěvků, poskytujeme prostor pro vzájemnou pomoc uživatelů a umožňujeme představení se a propojení firem. 

Gug.cz dále nabízí podporu pro získání certifikátů Google Certified Teacher a Google Certified Developer.  Gug.cz také v pilotním režimu spouští i Google User Groups na místní úrovni či na úrovni konkrétní školy či organizace. Do konce roku přineseme více informací. 

Organizačně je GUG.cz zajištěn spol. Unisona Studio, která je i jedním ze zakládajících partnerů projektu. GUG.cz je řízen  Danem Francem ve spolupráci s organizačním týmem a leadery místních skupin GUG.

Hlavním partnerem projektu je spol. Google, aktivity Gug.cz dále byly nebo jsou podpořeny mnoha dalšími firmami a projekty, např. Inmite, Agentka.cz, JetBrains, Autocont, aj. 

Pro více info a možnosti spolupráce kontaktujte prosím Dana France na dan@gug.cz
   GUG.CZ a jeho lidé
GUG.cz tvoří:
 • Dan Franc (koordinace, partnerství a kormidlování)
 • Lenka Urbanová (komunitní guru)
 • Janek Wagner (portálový správce a hlavní psavec)
 • Dan Zouhar (vaše problémy na jeho hlavu)
 • Martin Hassman (developer advocate, česky geek)
 • Tomáš Holas (geek, čili developer advocate)
 • Katka Fadljevičová (mediální čarodějka)
 • Dana Léwová (Cher, čili Chief Recording Officer)
Leadeři GUG skupin jsou (zatím!):
 • Ivan Kutil (vse.gug.cz) 
 • Tomáš Holas (uc.gug.cz)
 • Michal Jakob (cvut.gug.cz)
 • Petr Benda (czu.gug.cz)
 • Tomáš Obšívač (brno.gug.cz)
 • Radek Šimko (sps-tabor.gug.cz)
 • Dan Franc (gug.cz)
Jako poradci a moderátoři na fórech působí: