Jak dostat IFRAME do Google Sites?

Je to poměrně snadné pomocí iFrame Gadget, který vložíme do stránky pomocí volby v nabídce v editoru stránky Sites Insert/More... a poté do formuláře pro vložení zadáme URL stránky, kterou chceme do stránky Sites vložit. Tento gadget funguje jako jednoduchý kontejner. Podle názvu ho můžeme mezi gadgety vyhledat:Výsledek vyhledávání:Do formuláře stačí zadat jen titulek a URL:A zde je výsledek:


Comments