Přednáška "Stavíme vyhledávání s Google Mini a GSA II" - Agenda

Co je to Google Mini a GSA?
   Co zahrnuto v ceně
   Co lze indexovat (jaké zdroje, limity)
   Jak se zadává hledání
   Indexování zabezpečeného obsahu
   Režimy indexování (průběh indexování, robots.txt, ovlivnění indexování metatagy)
   Jak lze rozdělit naindexovanou oblast
   Slovník synonym (jen GSA)
   Vyhledávací rozhraní - XSLT (vrácení výsledku XML)
   Vyhledávání zabezpečeného obsahu
   Diagnostika indexace
   Reporty a logy
   Backup/restore konfigurace
   Reset indexu, restart zařízení/shutdown

Pokročilá indexace a vyhledávání
   Indexace databází
   Feeds - upload odkazů i obsahu (jen GSA)
   Komunikace přes proxy
   Datum dokumentů
   Precizace indexování (četnost, intenzita)
   Connector framework - přístup k dalším zdrojům dat (jen GSA)
   Předřazení odkazy
   Filtry hledání
   Ovlivnění relevance (jen GSA)
   Integrace s Google Desktop s Google Toolbar
   Indexovací fronta
   Export pro Webmaster Tools
   Certifikáty a PKI, nastavení SSL
   Nastavení LDAP

Detailněji o vývoji
   Úpravy vyhledávacího rozhraní (XSLT)
   OneBox - rozšíření o externí vyhledávače/moduly
   Podrobněji ke querystringu

Comments