Home‎ > ‎Akce‎ > ‎

11.11.2011, Praha: Social Skills for Geeks II: "Osobní image: Jak zanechat +1 dojem"

přidáno: 9. 12. 2011 2:35, autor: Dan Zouhar
Pokračujeme v úspěšném cyklu sociálních dovedností pro geeky. Tentokrát jsme se podívali na téma toho, jak vystupovat a "budit dojem" tak, abyste působili přesvědčivě. Setkali jste se s expertkou na image a osobní prezentace Paedr. Olgou Medlíkovou.

Olga Medlíková pracuje jako lektorka, konzultantka, moderátorka veřejných akcí a profesionální vyjednavač. Mezi témata, která lektoruje, patří: prezentační dovednosti, sociální dovednosti (komunikace, řešení konfliktů, vyjednávání), manažerské dovednosti, společenský a protokolární kontakt a vedení manažerských pohovorů. Specializuje se na trénink mluvčích, argumentaci a rétoriku.

Obsahem workshopu bylo rozvíjení silných stránky image a charismatu osobnosti účastníků za účelem posílení jistoty v prezentačně náročných situacích. Akce byla rozdělená do dvou částí. V první části jsme seznámili účastníky se základními koncepty osobního image a uměním sebeprezentace s využitím postupů verbální i neverbální komunikace a paralingvistiky (ovlivňování posluchačů hlasem). V druhé části se znalosti procvičovaly na konkrétních modelových situacích se zpětnou vazbou od skupiny i lektorů.

Po akci následovalo tradiční neformální posezení V Kapslovně.

Comments